Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.