AKTUÁLNE

!!! Pracovná ponuka!!!

-  Zástupca registrovanej osoby na montáž určených meradiel

-  Zástupca odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov