- Oznámenie o zmene ceny za vodu od 1.7.2019


- Potvrdenie o registrácii


- Rozhodnutie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Chcete nás kontaktovať?