Štandardy kvality za rok 2023


Štandardy kvality za rok 2022


Rozhodnutie ÚRSO o cene za výrobu a dodávku pitnej vody platné od 1.1.2023


Oznámenie o zmene ceny vody od 1.7.2022


Rozhodnutie ÚRSO o zmene ceny


- Štandardy kvality za rok 2021


- Pripojovací poplatok do vodovodnej siete na rok 2022


- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-III


- Cenové rozhodnutie


- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - Rozhodnutie o zmene registrovanej osoby


- Certifikát_činnosť zástupcu registrovanej osoby na montáž určených meradiel


- Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná - Potvrdenie o absolvovaní kurzu Montáž meračov pretečeného množstva vody /vodomerov/


- Oznámenie o výške poplatku za pripojenie do vodovodnej siete od 1.1.2020 do 31.12.2020- Oznámenie o zmene ceny za vodu od 1.7.2019


- Potvrdenie o registrácii


- Rozhodnutie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom


- Rozhodnutie_Povolenie na odber podzemných vôd zo zdoja LŠ-1


- Rozhodnutie_ Povolenie na odber podzemných vôd zo zdroja Šáchor