- Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná


- Program prevádzkovej kontroly kvality vody na rok 2020


 - Potvrdenie o absolvovaní kurzu Montáž meračov pretečeného množstva vody /vodomerov/- Oznámenie o zmene ceny za vodu od 1.7.2019


- Potvrdenie o registrácii


- Rozhodnutie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Chcete nás kontaktovať?