NOVÝ ODBERATEĽ

- Oznámenie o výške poplatku za pripojenie do vodovodnej siete od 1.1.2020 do 31.12.2020 


-  Mapa vodovodu


- Vzorová schéma vodomernej šachty


- Žiadosť o pripojenie