Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.


Sídlo:                          Lúka 205, 916 33

Kancelária:                 Modrovka 35, 916 35

Email:                          info@sachor.sk

Telefónne číslo:         +421 904 824 119


Bankové spojenie: 

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK16 5600 0000 0058 2495 0001


IČO: 36312860

DIČ: 2020182582

IČ DPH: SK2020182582 

.