KTO SMEObecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o. bola založená v r. 2000. 

Spoločníkmi sú obce Lúka a Modrovka. 

Šáchor má v správe a prevádzkuje verejný vodovod obce Lúka a obce Modrovka,  zásobuje  ich pitnou vodou.


.